PROJELERİMİZ

TANAP DOĞALGAZ BORU HATTI PROJESİ

 • TANAP (Trans Anatolian Pipeline) Projesi Kars’tan Edirne’ye kadar uzanan yaklaşık 1850km uzunluğunda doğalgaz boru hattı kara boru hattı içerisinde aşağıdaki yapıları içermektedir:

  •       19 km Deniz Geçişi (çift boru hattı),

  •       Kompresör istasyonları,

  •       Ölçüm istasyonları.

  Tuartek olarak projede katodik koruma konusunda danışmanlık ve gözetmenlik yapmaktayız. Bu kapsamda:

  •       Dizayn raporları, şartnameler ve çizimler dahil olmak üzere proje dökümanlarının incelenmesi ve tavsiyelerde bulunulması,

  •       Geçici ve kalıcı katodik koruma sistemlerinin montajı sırasında gözlem,

  •       Periyodik ölçümler, CIPS, DCVG test ve devreye alma işlemlerine refakat etme,

  •       Akademik danışmanlık hizmeti verme.
   

STAR Rafinerisi

Star Rafinerisi projesinde, deniz ve kara sistemlerinin katodik korumasını yapmaktayız.

Denizde gerçekleştirdiğimiz katodik koruma faaliyetleri iskelelerin galvanik katodik koruma sistemleri ile korunmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda kazıkların katodik koruma sistemi anotlarının projelendirmesi, imalatı ve deniz içerisindeki montajı Tuartek A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.

Karada ise yeraltı boru hatlarının  kadotik koruma sistemi dış akım kaynaklı (ICCP) olacak şekilde dizayn edilmiştir. ICCP sisteminin montajı, testleri ve devreye alınmasının sorumluluğunu Tuartek üstlenmiş olup, yapım çalışmaları devam etmektedir.

PETKİM Konteynır Limanı Projesi

Tuartek A.Ş, Aliağa İzmir’de bulunan Petkim Konteyner Limanı projesi kapsamında inşaatı tamamlanan kazıklı rıhtım yapısı için gerekli olan katodik koruma sisteminin projelendirilmesi, malzemelerinin temini, montajı ve sistemin devreye alınmasını üstlenmiştir. Proje kapsamındaki iki iskeleden biri bitirilmiş olup devreye alınmıştır, diğerinde ise çalışmalar devam etmektedir.

EGE RAFİNERİSİ PROJESİ

TUARTEK A.Ş. Ege Rafinerisi Projesi SPE & CW işleri kapsamında katodik koruma sistemi projelendirmesi, dizaynı, montajı ve devreye alınması işlerini üstlenmiştir.